Velkommen til Oppvekstportalen!


Ny søknad / Søknad om overflytting
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage. Du trenger ikke logge inn for å søke plass eller overflytting.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten/MinID/BankID. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.


Tilbud om plass
Tilbud om plass vil bli sendt til oppgitt e-postadresse. For å svare på tilbud om plass, må du være innlogget med MinID/BankID. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.