Oppvekstportalen vil være stengt

Fra mandag 25. november stenger Oppvekstportalen for barnehage og SFO. Fra 1. januar 2020 vil det bli en ny Oppvekstportal for Indre Østfold kommune.

For deg vil det bety
  • Vil du søke om plass, må du vente til den nye portalen er på plass. Før den nye Oppvekstportalen kan åpnes, må kommunestyret behandle og vedta nye vedtekter. Dette vil skje rundt årsskiftet 2020
  • Skal du si opp eller endre plasstype før den nye portalen er klar, må du kontakte din barnehage eller SFO.
  • Alle som står på venteliste vil få en e-post rundt årsskiftet, med beskjed om å søke plass på nytt. Merk deg at den gamle søknaden ikke lenger er gyldig, fordi den bygger på de gamle vedtektene.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med barnehagen eller SFO der barnet ditt har plass eller kontakt Servicetorget på telefon 69 68 10 00.